Over ons

Eind 2014 heeft Tosca Peschier het initiatief genomen tot het starten van een permacultuurtuin in Haarlem. Verschillende mensen hebben zich bij haar aangesloten, met als resultaat de formele oprichting van Stichting PermacultuurCentrum Haarlem op donderdag 22 oktober 2015.

Eerder dat jaar, op 23 augustus, werd de tuin geopend door wethouder Cora-Yfke Sikkema.

De Stichting is op sociocratische wijze opgezet.

Sociocratie

Sociocratie is een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. De naam komt van de Latijnse en Griekse woorden socius (=medemens) en kratein (= regeren), en betekent zoveel als de medemens regeert. Die gelijkwaardigheid komt niet tot uiting in het “one man one vote” van de democratie maar in het principe dat een besluit alleen genomen kan worden wanneer alle aanwezigen geen overwegend beargumenteerd bezwaar hebben tegen het nemen van dat besluit. Dit principe wordt het consentbeginsel genoemd.

Bent u geïnteresseerd in permacultuur
en wilt u graag een cursus volgen?

Klik dan hier voor een overzicht van al onze permacultuur cursussen

Formeel bestuur:

Tosca Peschier – voorzitter
Bep Barreveld – secretaris
Marie-José Campfens – penningmeester

Dagelijks bestuur (kernkring):

Bep Barreveld – kringleider moestuinkring
Marie-José Campfens – kringleider voedselboskring
Rob Moolenaar – kringleider kruidenkring

Externe adviseurs:

Truus BoermaPlatform Haarlem Groener
Iris VeltmanIris’ Garden Ecology

Over Permacultuur

Permacultuur is een ontwerpmethode met de intelligentie van de natuur als uitgangspunt. Het laat zien hoe je voedsel kunt verbouwen door met de natuur samen te werken in plaats van ertegen.

Permacultuur gaat uit van de ethische principes zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen. Dit is toe te passen op alle facetten van de menselijke samenleving: voedselvoorziening, huizenbouw, stedenbouw, natuurgebieden, economieën, sociale organisaties. Deze wereldwijde beweging wordt momenteel het meest gebruikt in de landbouw en door hobby-tuiniers.

De permacultuurtuinier ontwerpt een tuin die het goed doet zonder dat ingrepen nodig zijn die tegen het natuurlijke ecosysteem ingaan. Kenmerkend is de nadruk op vaste eetbare planten en het (meervoudig) gebruik van (de relaties tussen) zon, water, wind, bodem, dieren, onderlinge samenhang van planten, functies van de tuin en gebruikers. Er heerst een grote diversiteit en er wordt eerlijk gedeeld met planten, dieren en bodemleven. Zo creëren we tuinen die voedsel leveren aan de mens en daarin efficiënter zijn dan industriële landbouw, terwijl ze de bodemvruchtbaarheid verbeteren, dieren voeden, een grote biodiversiteit herbergen en gezonde ecosystemen creëeren of in stand houden.