Privacy verklaring

Met ingang van 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Europese wet op de bescherming van persoonsgegevens.

Onderstaand vermelden we daarom hoe wij omgaan met de informatie die u ons geeft, bijvoorbeeld bij aanmelding of belangstelling voor een cursus, workshop of lezing, voor een nieuwsbrief, of als deelnemer aan onze activiteiten.

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en overige informatie die u verstrekt. Dat houdt in dat:
• We uw gegevens alleen gebruiken in relatie tot de activiteiten van PermacultuurCentrum Haarlem, zoals het toesturen van de wekelijkse activiteiten of de nieuwsbrief, informeren over cursussen en andere activiteiten en nieuws en achtergrondinformatie;
• U zich te allen tijde voor de wekelijkse mails en nieuwsbrieven kunt aan- en afmelden. Voor de nieuwsbrieven kunt u uw gegevens en instellingen zelf inzien en aanpassen;
• We voor onze administratie en boekhouding de gegevens die u hebt verstrekt bewaren in ons archief, in principe zolang onze activiteiten doorlopen, en op zijn minst zolang als wettelijk nodig is voor bijvoorbeeld de belastingdienst;
• We geen persoonsgegevens delen met derden zonder expliciete toestemming vooraf (schriftelijk of mondeling), en alleen als dit verband houdt met onze activiteiten;
We uw gegevens nooit zullen verkopen aan derden of voor andere oneigenlijke redenen misbruiken.