Over ons

In 2014 heeft een groep permaculturisten uit Haarlem op initiatief van Tosca Peschier een plan gemaakt voor de eerste gemeenschappelijke permacultuurtuin in Haarlem. Het terrein aan de Korte Verspronckweg, tijdelijk bedoeld voor stadslandbouw, bleek een perfecte locatie. Op 23 augustus 2015 werd de tuin geopend door wethouder Cora-Yfke Sikkema . Op het terrein wordt in de toekomst mogelijk een nieuwe woonwijk geproduceerd, maar in de visie van de gemeente is opgenomen dat de permacultuurtuin dan blijft bestaan.

We zorgen met veel liefde voor dit stukje grond en doen ons het beste om er een permacultuurparadijs van te maken waarin op natuurlijke wijze eetbare planten groeien. We willen zoveel mogelijk mensen in aanrakingen laten komen met permacultuur en haar 3 ethische principes: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen. Met cursussen, workshops en gratis activiteiten laten we zien dat permacultuur zowel een praktische ontwerpmethode als een ecologische levenswijze is.

Iedereen kan gratis deelnemen aan PermacultuurCentrum Haarlem. Je doet dan mee met tuinieren en krijgt in ruil voor een deel van de oogst. Je krijgt als vaste deelnemer iedere week een mail van de dagelijkse bestuurders over de momenten dat zij in die week op de tuin zijn. Je kan dan aansluiten op een moment dat het jou is samengesteld en je bent vrij om zo vaak of zo weinig te komen als je zelf wil.

PermacultuurCentrum Haarlem is een stichting en heeft dus een bestuur dat beslissingen over de tuin neemt. Het bestuur neemt deze besluiten met algehele toestemming. Dat betekent dat we niet stemmen, maar met elkaar overleg en alleen besluiten nemen waar alle bestuursleden zich in kunnen vinden. We communiceren zo goed mogelijk naar onze deelnemers welke besluiten we nemen voor de Stichting en waarom.  Op de tuin doen we op een gelijkwaardige manier alles samen met de deelnemers. We staan ​​altijd open voor projecten en plannen deelnemers en geven mensen ook ruimte voor eigen deelprojecten op de tuin indien deze passen binnen de doelstellingen van de Stichting.

In onze jaarverslagen lees je wat we in de afgelopen jaren hebben gedaan

Jaarverslag PCH 2022
Jaarverslag PCH 2021
Jaarverslag PCH 2020
Jaarverslag PCH 2019
Jaarverslag PCH 2018
Jaarverslag PCH 2017

Jaarverslag PCH 2016
Jaarverslag PCH 2015

Bestuur

Bep Barreveld
Coby Roestenburg

Externe adviseurs en docenten:

Truus BoermaPlatform Haarlem Groener
Iris VeltmanIris’ Garden Ecology
Jelle FekkesLandscape Foodscape
Rutger Spoelstra Rutger Spoelstra

Over Permacultuur

Permacultuur is een ontwerpmethode met de intelligentie van de natuur als uitgangspunt. Het laat zien hoe je voedsel kunt verbouwen door met de natuur samen te werken in plaats van ertegen.

Permacultuur gaat uit van de ethische principes zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen. Dit is toe te passen op alle facetten van de menselijke samenleving: voedselvoorziening, huizenbouw, stedenbouw, natuurgebieden, economieën, sociale organisaties. Deze wereldwijde beweging wordt momenteel het meest gebruikt in de landbouw en door hobby-tuiniers.

De permacultuurtuinier ontwerpt een tuin die het goed doet zonder dat ingrepen nodig zijn die tegen het natuurlijke ecosysteem ingaan. Kenmerkend is de nadruk op vaste eetbare planten en het (meervoudig) gebruik van (de relaties tussen) zon, water, wind, bodem, dieren, onderlinge samenhang van planten, functies van de tuin en gebruikers. Er heerst een grote diversiteit en er wordt eerlijk gedeeld met planten, dieren en bodemleven. Zo creëren we tuinen die voedsel leveren aan de mens en daarin efficiënter zijn dan industriële landbouw, terwijl ze de bodemvruchtbaarheid verbeteren, dieren voeden, een grote biodiversiteit herbergen en gezonde ecosystemen creëeren of in stand houden.