Over ons

In 2014 heeft een groep permaculturisten uit Haarlem op initiatief van Tosca Peschier een plan gemaakt voor de eerste gemeenschappelijke permacultuurtuin in Haarlem. Het terrein aan de Korte Verspronckweg, tijdelijk bestemd voor stadslandbouw, bleek een perfecte locatie. Op 23 augustus 2015, werd de tuin geopend door wethouder Cora-Yfke Sikkema.

Sindsdien zijn we hard bezig om van deze tuin een permacultuurparadijs te maken waarin we op natuurlijke wijze een deel van ons eigen voedsel groeien. We willen zoveel mogelijk mensen in aanraking laten komen met permacultuur en haar 3 ethische principes: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen. Met cursussen, workshops en gratis activiteiten laten we zien dat permacultuur zowel een praktische ontwerpmethode als een ecologische levenswijze is.

In onze jaarverslagen lees je wat we in het jaar 2015 t/m 2019 hebben gedaan! De verslagen zijn verhalend vormgegeven met foto’s. Vanaf 2019 hebben we voor een officiëlere verslaglegging gekozen, mede omdat we graag in aanmerking willen komen voor een ANBI status.

Jaarverslag PCH 2019
Jaarverslag PCH 2018
Jaarverslag PCH 2017
Jaarverslag PCH 2016
Jaarverslag PCH 2015

Sociocratie

Stichting PermacultuurCentrum Haarlem is op sociocratische wijze opgezet. Iedereen kan geheel gratis deelnemer worden. Vervolgens kan je mee-tuinieren en krijg je in ruil daarvoor een deel van de oogst. Alle deelnemers kunnen meedenken over hoe we de zaken aanpakken en zich bij verschillende kringen aansluiten. Zo beheren we op gelijkwaardige wijze met elkaar dit mooie stukje eetbare natuur in Haarlem! 

Sociocratie is een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. De naam komt van de Latijnse en Griekse woorden socius (=medemens) en kratein (= regeren), en betekent zoveel als de medemens regeert. Die gelijkwaardigheid komt niet tot uiting in het “one man one vote” van de democratie maar in het principe dat een besluit alleen genomen kan worden wanneer alle aanwezigen geen overwegend beargumenteerd bezwaar hebben tegen het nemen van dat besluit. Dit principe wordt het consentbeginsel genoemd.

Ben je geïnteresseerd in permacultuur
en wil je graag een cursus volgen?

Klik dan hier voor een overzicht van al onze permacultuur cursussen

Formeel bestuur:

Tosca Peschier – voorzitter
Bep Barreveld – secretaris
Marie-José Campfens – penningmeester

Dagelijks bestuur:

Bep Barreveld – kringleider moestuin
Rob Moolenaar – kringleider kruidentuin
Marie-José Campfens – kringleider voedselbos

Externe adviseurs:

Truus BoermaPlatform Haarlem Groener
Iris VeltmanIris’ Garden Ecology
Jelle FekkesLandscape Foodscape

Wij houden je graag op de hoogte

Vul hier je email adres in en je ontvangt onze nieuwsbrief. Je kunt je te allen tijde uitschrijven.

Over Permacultuur

Permacultuur is een ontwerpmethode met de intelligentie van de natuur als uitgangspunt. Het laat zien hoe je voedsel kunt verbouwen door met de natuur samen te werken in plaats van ertegen.

Permacultuur gaat uit van de ethische principes zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen. Dit is toe te passen op alle facetten van de menselijke samenleving: voedselvoorziening, huizenbouw, stedenbouw, natuurgebieden, economieën, sociale organisaties. Deze wereldwijde beweging wordt momenteel het meest gebruikt in de landbouw en door hobby-tuiniers.

De permacultuurtuinier ontwerpt een tuin die het goed doet zonder dat ingrepen nodig zijn die tegen het natuurlijke ecosysteem ingaan. Kenmerkend is de nadruk op vaste eetbare planten en het (meervoudig) gebruik van (de relaties tussen) zon, water, wind, bodem, dieren, onderlinge samenhang van planten, functies van de tuin en gebruikers. Er heerst een grote diversiteit en er wordt eerlijk gedeeld met planten, dieren en bodemleven. Zo creëren we tuinen die voedsel leveren aan de mens en daarin efficiënter zijn dan industriële landbouw, terwijl ze de bodemvruchtbaarheid verbeteren, dieren voeden, een grote biodiversiteit herbergen en gezonde ecosystemen creëeren of in stand houden.